Predvidene vsebine razrednih ur

razredne ure
 
PREDVIDENE VSEBINE RAZREDNIH UR, KI SE LAHKO TEKOM LETA ZAMENJUJEJO/SPREMINJAJO:
 
SEPTEMBER
 
 1. PREDSTAVITEV UČENCEV IN UČITELJEV (1. šolski dan)
 • učitelji in učenci se predstavijo,
 • preverjanje podatkov o učencih.

SPLOŠNA NAVODILA ZA DELO RS V ŠOLSKEM LETU

 • prelet dokumentov šole (pravil – šola in razred, Pravila šole, Vzgojni načrt, Hišni red, Načrt varnih šolskih poti),
 • malica, kosila (pravila),
 • domače delo in druge obveznosti učencev,
 • organizacija dela EKO in ZDRAVE šole (varčevanje z vodo, energijo in drugim materialom…),
 • razno (obvestila, navodila…) …
 1. PROMETNA VARNOST (načrt šolskih poti – povezava DRU)

 

OKTOBER

 1. RAZGOVOR O DEJAVNOSTIH V OKVIRU SAMOEVALVACIJE (bralna pismenost, vljudnostne fraze)
 2. DELAVNICA GLUHOTE (M. Pavšič) – v okviru mednarodnega dneva bele palice

 

NOVEMBER

 1. RAČUNALNIŠKA PISMENOST
 2. Zdravi vplivi na človeka, ZDRAVA PREHRANA, TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (povezava z NIT)

 

DECEMBER

 1. POMEN DRUŽINSKIH PRAZNIKOV IN PRAZNOVANJA (prazniki, obisk decembrskih prireditev – povezava SLJ, DRU),
 2. NEVARNOSTI PIROTEHNIČNIH IZDELKOV (možno v okviru sodelovanja s Policijsko postajo Idrija).

 

JANUAR

 1. ANALIZA SAMOEVALVACIJSKIH DEJAVNOSTI (bralna pismenost, bonton)
 2. DELAVNICA SAMOPODOBE To sem jaz (1)

 

FEBRUAR

 1. POGOVOR O KULTURNIH VSEBINAH
 2. DELAVNICA SAMOPODOBE To sem jaz (2)

 

MAREC

 1. SVETOVNI DAN VODA (povezava NIT)
 2. UVOD V BRALNI TEDEN (NMK)

 

APRIL

 1. DELAVNICA SAMOPODOBE To sem jaz (3)
 2. SVETOVNI DAN ZEMLJE – ODPADKI

 

MAJ

 1. ANALIZA SAMOEVALVACIJSKIH DEJAVNOSTI (bralna pismenost, vljudnost)
 2. ANALIZA DELA V ODDELKU
 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja