Pisna

Predvidena prihodnja pisna ocenjevanja pri vseh predmetih:

NIT: Človeško telo – 1. del (21. 10. 2021)

TJA: 19. 10. 2021

SLJ: Slovnica – velika začetnica, obrazci – prijavnica, predstavitev, pogovor… (11. 11. 2021)

MAT: Števila do 10 000; seštevanje in odštevanje, zaokroževanje števil (1. 12. 2021)

DRU: Živimo v različnih skupnostih  (3. 12. 2021)

TJA: Prvo pisno ocenjevanje (14. 12. 2021)

IT – NIP: Prvo pisno ocenjevanje znanja (15. 12. 2021)

NEM – NIP: Prvo pisno ocenjevanje znanja (17. 12. 2021)