Pisna

Predvidena prihodnja pisna ocenjevanja pri vseh predmetih:

18. 10. 2023 – NIT (UČB/str.6-20) – Spoznavam samega sebe

27. 11. 2023 – MAT (UČB/27-42 in 61 – 66) – Števila do 10 000; Pisno seštevanje in odštevanje števil do 10 000 s prehodom