Pisna

Predvidena prihodnja pisna ocenjevanja pri vseh predmetih:

NIT: Človeško telo – 1. del (21. 10. 2021)

TJA: 19. 10. 2021