EKO bralna značka

Če se bomo naučili spoštovati

vsa živa bitja in živeti v sozvočju z Zemljo,

lahko rešimo svet pred uničenjem.

                                             ( E. Kubler-Ross )

Rezultat iskanja slik za eko bralna značka

V 4. a razredu bomo v letošnjem šolskem letu EKO bralno značko opravili v šoli med  večkratnim jutranjim branjem leposlovne knjige s seznama (EKO knjige) in pri likovni umetnosti (likovni EKO izdelek).

Seznam ekoloških knjig za dodatno branje,  je na voljo učencem v razredu in tukaj.

Z znanjem pridobljenem iz knjig, lahko vsakdo izmed nas prispeva k čistejšemu okolju. Bodi EKO frik!!!