Bralni vlak

V razredu bomo predvidoma v sklopu projekta na steni nalepljeni razredni lokomotivi z vsako prebrano knjigo učenca, dodali en vagon z napisanim imenom in naslovom knjige.

Upamo, da bomo lahko v tem šolskem letu sestavili čim daljši bralni vlak, ki bo potoval po razredu in s tem nabrali čim več besednega zaklada in bralne širine…