Bevkova bralna značka

Kdor dobro bere, se bolje znajde, lažje živi in veliko več ve.

Da opravijo Bevkovo bralno značko morajo učenci:

  • prebrati 3 prozna dela (eno obvezno – Otroška leta in sicer 3 poljubne zgodbice iz nje)
  • se naučiti 3 pesmice iz pesniške zbirke/zbirk (eno krajšo – najmanj 8 vrstic in dve daljši – najmanj 12 vrstic).

Seznam knjig za BBZ za 4. razred v šolskem letu 2022/23 si lahko ogledate tukaj.

Učenec mora ob pripovedovanju knjige poznati naslov ter avtorja knjige (zaželeno tudi ilustratorja). Vsebino/odgovore mora govoriti tekoče v čim bolj knjižnem jeziku. Prav tako mora ob pesmih poznati naslov pesniške zbirke in avtorja, pesmice se mora naučiti povsem na pamet, povedati tekoče in doživeto.

Književna dela oz. pesniške zbirke ter zvezek za književnost s seznamom knjig mora imeti ob pripovedovanju vedno s seboj. Učenci prebrano delo (preko izžrebanih škatlic z nalogami/vprašanji iz ZAKLADNE BRALNE ŠKATLE BBZ) predstavijo na različne načine, ne le s pripovedovanjem, temveč tudi z empatijo v vloge književnih junakov, spremenjenim koncem, pripovedovanjem ob sliki…

Ko učenec opravi bralno značko, se mu le to zapiše v zvezek za književnost na seznam. Ob opravljeni celotni BBZ prejme nalepko in se uvrsti na seznam na razredni deski.

Prvi trije učenci z uspešno opravljeno Bevkovo bralno značko prejmejo razredna priznanja.

Za nagrado si učenci predvidoma v mesecu aprilu ob koncu BBZ ogledajo gledališko ali lutkovno predstavo na šoli.

Škatla bralnih zakladov