Bevkova bralna značka

Kdor dobro bere, se bolje znajde, lažje živi in veliko več ve.

Bevkova bralna značka (BBZ) poteka od 20. 9. 2021 do 31. 3. 2022. Da opravijo Bevkovo bralno značko morajo učenci prebrati 3 prozna dela (eno obvezno – Otroška leta) in se naučiti 3 pesmice. Eno krajšo (najmanj 8 vrstic) in dve daljši (najmanj 12 vrstic).

Seznam knjig za BBZ za 4. razred v šolskem letu 2021/22 si lahko ogledate tukaj.

Učenec mora ob pripovedovanju knjige poznati avtorja knjige in ilustratorja. Vsebino mora pripovedovati tekoče v čim bolj knjižnem jeziku. Prav tako mora ob pesmih poznati naslov pesniške zbirke in avtorja, pesmice se mora naučiti na pamet, povedati tekoče in doživeto.

Književna dela oz. pesniške zbirke ter zvezek za književnost s seznamom knjig mora imeti ob pripovedovanju vedno s seboj. Učenci knjigo preko izžrebanih nalog predstavijo na različne načine, ne le s pripovedovanjem, temveč tudi z empatijo v vloge književnih junakov, spremenjenim koncem, pripovedovanjem ob sliki… Ko učenec opravi bralno značko, se mu le to zapiše v zvezek za književnost na seznam in na oglasno tablo v razredu.

Prvi trije učenci z uspešno opravljeno Bevkovo bralno značko prejmejo razredna priznanja.

Za nagrado si učenci predvidoma v mesecu aprilu ob koncu BBZ ogledajo gledališko ali lutkovno predstavo na šoli.