Angleška bralna značka

EPI READING BADGE | Spletna stran OŠ Žiri

V šolskem letu 2022/23 berejo učenci pri pouku angleščine tudi za angleško bralno značko. Spodbujajo branje tujejezičnih knjig, kar je odlično orodje za utrjevanje angleščine ter širjenje besednega zaklada. Ob koncu šolskega leta lahko zanjo učenci osvojijo bronasto, srebrno ali zlato priznanje.

Informativni seznam letošnjega leta najdete tukaj.

Več in konkretnejše informacije pa dobijo učenci pri učiteljici angleščine Branki Skrt.