Razvedrilna matematika

Cilji tekmovanja

  • širjenje in poglabljanje znanja matematike,
  • utrjevanja algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti,
  • primerjanje znanja matematike med učenci,
  • popularizacija matematike,
  • odkrivanje za matematiko nadarjenih učencev,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
  • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja matematike,
  • priprava učencev na sodelovanje v tekmovanjih.

Posamezne učne liste bomo predvidoma reševali med poukom matematike kot dodatne naloge.