Razvedrilna matematika

Cilji tekmovanja

  • širjenje in poglabljanje znanja matematike,
  • utrjevanja algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti,
  • primerjanje znanja matematike med dijaki,
  • popularizacija matematike,
  • odkrivanje za matematiko nadarjenih dijakov,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
  • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja matematike,
  • priprava dijakov na sodelovanje v mednarodnih tekmovanjih in mednarodnih letnih šolah.

Posamezne učne liste bomo predvidoma reševali med poukom matematike.