Ocenjevanja

 S tem, kaj ocenjujemo, kako vrednotimo in kako izrazimo rezultate, pošiljamo učencem jasno sporočilo o tem, česa se je vredno učiti, kako naj se učijo, kateri vidiki kakovosti so najvažnejši in kako dobre dosežke od njih pričakujemo.

(McBridge)

Vsako pisno in ustno ocenjevanje ima za podlago kriterije po katerih so učenci ocenjeni in s katerimi so seznanjeni vnaprej. Pri pisnih preizkusih je datum ocenjevanja napovedan vsaj teden dni prej.

Več o preverjanju in ocenjevanju znanja si lahko preberete tukaj.