Domače branje

Učenci skozi celo šolsko leto preberejo 3 knjige. Za vsako določimo datum, do kdaj jo je potrebno prebrati. Beremo postopoma (za vsako knjigo je na voljo približno dva meseca). Vsako domače branje je preverjano na drugačen način. Iz domačih branj dobijo učenci oceno, ki se vpiše k predmetu SLJ.

Seznam s točnimi datumi preverjanja, ki ga bodo učenci prilepili v zvezek za SLJ (književnost), bodo učenci dobili v šoli.

Gradivo za domače branje je v knjižnici na voljo v večjem, a omejenem, številu izvodov. Ni ga dovolj za vse učence v oddelku. Odgovornost vsakega posameznika je, da delo prebere v čim krajšem možnem času ter s tem zagotovi pravočasen dostop tudi drugim učencem.

Nöstlinger, C.: Franceve zgodbe (zbirka) ali Muck, D.: Anica (zbirka) – obe knjigi po izbiri iz zbirke
Pregelj, S: Deček Brin na domačem kolišču  
Rippin, S: Brina brihta (zbirka) ali Rippin, S.: Hej, Jaka! (zbirka) – obe knjigi po izbiri iz zbirke
Seznam knjig za domače branje z okvirnimi meseci branja – 4. c