Domače branje

Učenci skozi celo šolsko leto preberejo 3 knjige. Za vsako določimo datum, do kdaj jo preberejo.

Vsa navodila s seznamom ter okvirne datume bodo učenci dobili tudi v šoli. Beremo postopoma (za vsako knjigo je na voljo približno dva meseca). Vsako domače branje je preverjano na drugačen način. Iz domačih branj dobijo učenci oceno, ki se vpiše k predmetu SLJ.

PRVO domače branje: Hej Jaka ali Brina Brihta (do 13. 12. 2021)