Domače branje

Kdor bere, veliko ve…

V šolskem letu 2021/22 imajo učenci obvezno v okviru SLJ za prebrati 3 književna dela za domače branje v obdobju celotnega šolskega leta. Takoj, ko bo seznam na voljo, bo objavljen tudi spodaj v tabeli.

Vsa navodila s seznamom ter okvirne datume bodo učenci dobili tudi v šoli. Beremo postopoma (za vsako knjigo je na voljo približno dva meseca). Vsako domače branje je preverjano na drugačen način. Iz domačih branj dobijo učenci oceno, ki se vpiše k predmetu SLJ.