Vzgojne naloge

Rezultat iskanja slik za vzgojne naloge

ZASTAVLJENI CILJI – VZGOJNE NALOGE 4. c razreda (povzeto po vzgojnem načrtu šole)

RAVNAJMO TAKO, KOT JE PRAV!

V vse načrtovane dejavnosti in predmetna področja bomo skozi celo šolsko leto uresničevali tudi vzgojni načrt šole, kjer  bomo gradili na:

– ODNOSU DO OKOLJA,

– SAMOSTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI,

– MEDSEBOJNIH ODNOSIH (poudarek na NAČELIH VLJUDNOSTI).

 1. ODNOS DO OKOLJA
 • Urejenost učilnice, delovnega mesta (garderobne omarice, mize, oglasne deske, …),
 • čistoča sanitarij (lijakov, stranišč),
 • urejenost vseh prostorov šole in okolice,
 • prezračevanje prostorov,
 • ločeno zbiranje odpadkov (zbiranje odpadnega papirja, plastike, kartuš, zamaškov),
 • varčevanje: z vodo, s papirjem, z elektriko in drugim materialom.
 1. SAMOSTOJNOST IN ODGOVORNOST
 • Pravočasen (samostojen) prihod v šolo,
 • pripravljenost na pouk,
 • urejenost šolskih potrebščin,
 • vestno in odgovorno izpolnjevanje šolskih obveznosti doma in v šoli,
 • urejenost delovnega prostora in skrb za dobrine (doma in v šoli).
 1. MEDSEBOJNI ODNOSI
 • V okviru projekta samoevalvacije – glede na zastavljene dejavnosti v okviru individualnih načrtih in načrtih na ravni aktivov. Poudarek na POZDRAVLJANJU ob vstopu in izstopu iz razreda – dobro jutro, dober dan, nasvidenje ter na izrekanju VLJUDNOSTNIH BESED – prosim, hvala, izvoli, oprosti …