Dnevi dejavnosti

V 4. razredu imamo 15 dni dejavnosti in sicer:

– 5 športnih dni,

– 4 tehniške dni,

– 3 kulturne dni,

– 3 naravoslovne dni.

Dnevi dejavnosti so obvezen del učnega načrta.