Kresnička

LogoKresnicka

Učenci lahko tekmujejo tudi v znanju iz naravoslovja, imenovanem Kresnička. Za priprave na tekmovanje poteka običajno dodatni pouk iz znanja naravoslovja v strnjeni (tečajni) obliki predvidoma spomladi pred tekmovanjem (o tem bodo učenci dodatno obveščeni).  Pri dodatnem pouku se izvajajo poskusi s podrobnimi analizami, katerih osnove so naloge na tekmovanju.

Letos bo šolsko tekmovanje potekalo 6. 4. 2023.

Učenec se lahko udeleži tekmovanja tudi, če ne obiskuje dodatnega pouka, je pa obiskovanje priporočljivo, kajti učenci poleg opravljenih treh poskusov skupaj z mentorico naredijo tudi podrobno analizo rezultatov poskusov (se sodelovalno učijo, timsko razmišljajo, raziskujejo, iščejo rešitve… si za lažjo predstavo ogledajo tekmovalne naloge preteklih let).

Več o tekmovanju in opise letošnjih poskusov si lahko ogledate tukaj.