Projekti

V 5. razredih v šol.letu 2012/13 sodelujemo v razrednih projektih:

– obnovljivi viri energije (Golea),

– Varno s kolesom (projekt Butan plina),

– policist Leon svetuje.