CŠOD Vojsko

V času bivanja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Vojsko boste lahko na tem mestu v fotografijah in besedi spremljali naše dejavnosti …

CŠOD Vojsko