Urniki

 

za šolsko leto 2023/2024

4. b razred

URE

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

1. ura

SLJ

(književnost)

TJA

 

ŠPO (V)

MAT

TJA

2. ura

SLJ

(književnost)

MAT NIT SLJ MAT

3. ura

MAT

SLJ

MAT

DRU

SLJ

4. ura

DRU

GUM

GUM/RU

LUM

NIT

5. ura

ŠPO (Md)

 

NIT

 

NIP (špo)

 

LUM

 

6. ura

 BBZ

DOP

 

NIP (teh) ŠPO (Md)  

7.

ura

 

 

 

NIP (rač)

NIP (lum) 

 

 

 
Legenda:
 
NIP– neobvezni izbirni predmeti
 
Dejavnosti pred ali po pouku:
 
DOP – dopolnilni pouk
DODS – dodatni pouk slovenščine (datum naknadno določen za prijavljene učence)
DODM – dodatni pouk matematika (datum naknadno določen za prijavljene učence)
DODN – dodatni pouk naravoslovja (datum naknadno določen za prijavljene učence)
BBZ – Bevkova bralna značka (ponedeljek, 6. šolska ura ali po dogovoru z učenci)
 
Učitelji v razredu:
 
MAT, SLJ, NIT, DRU, ŠPO, LUM, RU – Lidija Kacin
TJA – Melita Rutar
GUM – Elizabeta Lampe