Urniki

 

 za šolsko leto 2021/2022

4. a razred

URE

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

1. ura

SLJ

MAT

DRU

TJA

GUM

2. ura

SLJ SLJ MAT MAT MAT

3. ura

MAT

NIT

LUM

SLJ

ŠPO

4. ura

DRU

TJA

LUM

GUM/RU

SLJ

5. ura

NIT

ŠPO

 

NIP (računalništvo)

 

NIT

NIP (nemščina)

6. ura

 ŠPO

DOP/DOD

NIP (italijanščina, šport, tehnika) BBZ

7.

ura

NIP (italijanščina)

 

 

8.  

ura                                                                                      NIP (nemščina)

 
Legenda:
 
NIP– neobvezni izbirni predmeti
 
Dejavnosti pred ali po pouku:
 
DOP – dopolnilni pouk
DOD – dodatni pouk slovenščine (datum naknadno določen za prijavljene učence)
DOD – dodatni pouk matematika (datum naknadno določen za prijavljene učence)
DODN – dodatni pouk naravoslovja (datum naknadno določen za prijavljene učence)
BBZ – Bevkova bralna značka (četrtek 6. šolska ura ali po dogovoru z učenci)
 
Učitelji v razredu:
 
MAT, SLJ, NIT, DRU, ŠPO, LUM, RU – Lidija Kacin
TJA – Urška Boškovič
GUM – Elizabeta Lampe