Urniki

 

za šolsko leto 2022/2023

4. c razred

URE

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

1. ura

SLJ

(književnost)

TJA

 

NIT

MAT

GUM

2. ura

SLJ

(književnost)

SLJ MAT SLJ MAT

3. ura

DRU

MAT

LUM

NIT

SLJ

4. ura

MAT

GUM/RU

LUM

TJA

ŠPO (Md)

5. ura

NIT

 

NIP (nemščina, šport, računalništvo)

 

ŠPO (Md)

 

DRU

 

6. ura

 ŠPO (Md)

NIP (tehnika)

 

BBZ DOP/DOD NIP (nemščina)

7.

ura

 

NIP (likovno snovanje)

     

 

 
Legenda:
 
NIP– neobvezni izbirni predmeti
 
Dejavnosti pred ali po pouku:
 
DOP – dopolnilni pouk
DOD – dodatni pouk slovenščine (datum naknadno določen za prijavljene učence)
DOD – dodatni pouk matematika (datum naknadno določen za prijavljene učence)
DODN – dodatni pouk naravoslovja (datum naknadno določen za prijavljene učence)
BBZ – Bevkova bralna značka (sreda 6. šolska ura ali po dogovoru z učenci)
 
Učitelji v razredu:
 
MAT, SLJ, NIT, DRU, ŠPO, LUM, RU – Lidija Kacin
TJA – Branka Skrt
GUM – Elizabeta Lampe